Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
O8A Vetvárska Začiatok pruhu pre cyklistov na Vetvárskej ulici pri Trojičnom námestí 0 Koniec pruhu pre cyklistov pred križovatkou so Staromlynskou ulicou 0,152 152 1,375 209 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O8A Vetvárska Začiatok koridoru pre cyklistov pred križovatkou so Staromlynskou ulicou 0,152 Koniec koridoru pre cyklistov za križovatkou so Staromlynskou ulicou 0,21 58 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
O8A Odeská Začiatok pruhu pre cyklistov na Odeskej ulici za križovatkou so Staromlynskou ulicou 0,21 Koniec pruhu pre cyklistov pred autobusouvou zastávkou pri Žiackej ulici 0,532 322 1,3 418,6 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O8A Odeská Začiatok koridoru pre cyklistov pred autobusovou zastávkou Ul. 8. mája 0,532 Koniec koridoru pre cyklistov za križovatkou s ulicou 8. mája 0,579 47 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
O8A Odeská Pokračovanie pruhu pre cyklistov na Odeskej ulici za križovatkou s ulicou 8. mája 0,579 Koniec pruhu pre cyklistov v križovatke s ulicou Pri trati 0,876 297 1,3 386,1 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O8A Odeská Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri križovatke s ulicou Pri trati 0,876 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pred priechodom pre cyklistov cez Odeskú ulicu 0,925 49 1,5 73,5 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
O8A Odeská Začiatok priechodu pre cyklistov cez Odeskú ulicu 0,925 Koniec priechodu pre cyklistov 0,936 11 2,5 27,5 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový nedokončené VDZ
O8A Dvojkrížna Začiatok pruhu pre cyklistov na parkovisku na Dvojkížnej ulici za priechodom cez Odeskú ulicu 0,936 Koniec pruhu pre cyklistov pred priechodom cez výjazd z parkoviska pri žst. Podunajské Biskupice 1,02 84 1,25 105 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
O8A Dvojkrížna Začiatok priechodu pre cyklistov cez výjazd z parkoviska pri žst. Podunajské Biskupice 1,02 Koniec priechodu pri cyklotrase R16 1,027 7 2,3 16,1 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
O8B Orenburská Začiatok priechodu pre cyklistov cez Dvojkrížnu ulicu pri cyklotrase R16 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,016 16 1,7 27,2 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový nedokončené VDZ