Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
O9A Mimo zastavané územie Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri MDCC 0 Vjazd do intravilánu, závora proti vjazdu motorových vozidiel 0,832 832 3,1 2579,2 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový na ZÚ ZDZ C8, na KÚ značka č. B3
O9B Irkutská Vjazd do intravilánu, závora proti vjazdu motorových vozidiel, cestička pokračuje v PP 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri priechode cez Irkutskú ulicu 0,276 276 2,9 800,4 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
O9B Irkutská Začiatok priechodu pre cyklistov cez Irkutskú ulicu v križovatke s Rusovskou cestou 0,276 Koniec priechodu pre cyklistov 0,293 17 3 51 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
O9B Irkutská Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri priechode cez Irkutskú ulicu 0,293 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri križovatke s Rusovskou cestou 0,322 29 3 87 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
O9B Irkutská Začiatok priechodu pre cyklistov cez Irkutskú ulicu 0,322 Koniec priechodu pre cyklistov 0,336 14 3 42 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový zelené podfarbenie je miestami opotrebené
O9B Rusovská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Rusovská a Irkutská 0,336 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za križovatkou ulíc Rosovská a Irkutská 0,346 10 3 30 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
O9B Rusovská Začiatok priechodu pre cyklistov cez Rusovskú cestu 0,346 Koniec priechodu pre cyklistov 0,355 9 3 27 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
O9B Rusovská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Rusovská a Irkutská 0,355 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Rosovská a Balkánska 0,472 117 3,2 374,4 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
O9B Balkánska Začiatok priechodu pre cyklistov cez Balkánsku ulicu 0,472 Koniec priechodu pre cyklistov 0,479 7 3 21 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
O9B Vývojová Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Balkánska a Vývojová 0,479 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri prerušení cyklotrasy vjazdom do rodinného domu 0,487 8 2 16 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový lokálne zúženie na 1,5 m, ZDZ na KÚ pootočené