Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R36A Gagarinova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Gagarinova a Ďatelinová 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Gagarinova a Rumančeková 0,457 457 3,5 1599,5 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový