2694 ID Číslo objednávky Číslo zmluvy Objednávateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Zmluvná cena Súbor Poznámka Dátum podpisu (vystav.)
2686 37385 18.12.2020 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Raven a.s. dohoda a ukončení rámcovej zmluvy zo dňa 18.12.2020 Zmluva Raven..pdf 25.10.2021
2687 37386 7.12.2021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Pittel+Brausewetter s.r.o. oprava vybraných chodníkov a prístupových ciest Slávičie údolie časť III. 218 371,16 s DPH Zmluva Pittel+Brausewetter s.r.o..pdf 7.12.2021
2688 37387 8.12.2021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. oprava betónových chodníkov sektor 24 a 25 na cintoríne Vrakuňa 65 555,95 s DPH Genesis...pdf 8.12.2021
2689 37388 Z202122602 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy PORTAS GROUP spol. s r.o. dodávkové skriňové motorové vozidlo Toyota Proase verzia Activ 51 996 s DPH Z202122602 PORTAS.pdf 29.11.2021
2690 37389 Z202124068 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Martin Gall - MG COMP Mini PC pre prácu textovým, grafickými a vyhodnocovacími softvérmi OS Windws 10 ks 20 880 s DPH Z202124068 MG GROUP.pdf 7.12.2021
2691 37390 dodatok č.2 k zmluve Mgr. Rastislav Hanšut MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy dod. č.2 k zmluve o nájme pozemku zo dňa 31.12.2002 v znení dod.č.1 zo dňa 31.12.2005 Hanšut dod.č.2.pdf 21.12.2021
2692 37391 dohoda o ukončení MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy U Muchu spol. s.r.o. dohoda o ukončení zmluvy o odplatnom poskytnutí služieb dohoda U Muchu.pdf 30.11.2021
2693 37392 MAR 52/2021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Topset Solutions služby servisu a podpory ekonomického softvéru 35 400 s DPH Zmluva Topset Solutions.pdf 21.12.2021
2694 37393 dod. č.3 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Sokol Trade Bratislava s.r.o. rekonštrukcia DS a obradnej miestnosti I. etapa cintorín Vrakuňa dod.č.3 SOKOL.pdf 3.12.2021