Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S385A Bosákova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri chorvátskom ramene 0,00000 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke Bosákovej ulice a Jantárovej cesty 0,04500 45,0 3,4 153,0 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový