Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Cyklomost slobody Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v križovatke s cyklotrasou 2014 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred Cyklomostom slobody 0,053 53 3 159 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový sčítač cyklistov
Cyklomost slobody Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na Cyklomoste slobody 0,053 Štátna hranica SK/AT 0,387 334 4 1336 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou náter
2014A Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri Moravskej cyklistickej ceste 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri Cyklomoste slobody 0,104 104 3,1 322,4 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
2014B Na mýte Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Cyklomoste slobody 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na ulici Na mýte 0,038 38 3 114 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový