Dátum čas Skupina udalosti Druh udalosti Ulica
1.1.2021 16:17 103 - Sloboda zvierat /privolaný pracovník Slobody zvierat 122 - pes bez majiteľa Široká Vajnory
1.1.2021 22:42 101 - RZP /privolaná RZP 103 - osoba chorá, v bezvedomí a pod. Nám.SNP Staré Mesto
3.1.2021 1:01 109 - spolupráca s PZ 127 - oznámené PZ Františkánske námestie Staré Mesto
3.1.2021 19:30 101 - RZP /privolaná RZP 103 - osoba chorá, v bezvedomí a pod. Most SNP Staré Mesto
5.1.2021 15:50 101 - RZP /privolaná RZP 101 - osoba pod vplyvom alkoholu al.omamných látok Vajnorská Nové Mesto
5.1.2021 23:04 101 - RZP /privolaná RZP 101 - osoba pod vplyvom alkoholu al.omamných látok Ševčenkova Petržalka
7.1.2021 19:22 102 - HaZZ /privolaní hasiči z HaZZ 111 - zistenie požiaru Syslia Ružinov
8.1.2021 7:43 103 - Sloboda zvierat /privolaný pracovník Slobody zvierat 121 - uhynuté zviera Dolnozemská cesta Petržalka
8.1.2021 19:12 101 - RZP /privolaná RZP 102 - zranená osoba Bulharská Ružinov
8.1.2021 22:37 101 - RZP /privolaná RZP 103 - osoba chorá, v bezvedomí a pod. Einsteinova Petržalka