Dátum Skupina udalosti Súčet z BP
1.1.2021 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 240
1.1.2021 4810 - čistota a ver.poriadok 0
1.1.2021 4811 - kontajnery a ich stojiská 0
1.1.2021 9804 - porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 0
1.1.2021 9809 - porušenie zákona o lesoch 0
1.1.2021 9901 - porušenie podmienok držania psov 0
2.1.2021 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 430
2.1.2021 4810 - čistota a ver.poriadok 0
2.1.2021 9809 - porušenie zákona o lesoch 0
3.1.2021 2200 - bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 520