Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
5006A Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri prečerpávacej stanici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri prístupovej komunikácií k štrkovisku 0,592 592 3 1776 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
5006A Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 15 bez dopravného značenia pre cyklistov
5006A Antolská Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov 0,592 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri nemocnici Sv. Cyrila a Metoda 1,274 682 2,9 1977,8 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový na ZÚ sa nachádza ZDZ B3 na KÚ C8
5006A Antolská Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 1210 bez dopravného značenia pre cyklistov
5006B Bez označenia Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri moste cez Chorvátske rameno 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Pajštúnskej ulici 0,243 243 3,2 777,6 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový na KÚ ZDZ B3, na ZÚ chýba ZDZ
5006B Bez označenia Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 17 bez dopravného značenia pre cyklistov
5006B Bez označenia Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Pajštúnskej ulici 0,243 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri lávke cez Chorvátske rameno 1,166 923 2,7 2492,1 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový na KÚ chýba ZDZ
5006B Bez označenia Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 15 zúženie cestičky, bez dopravného značenia pre cyklistov
5006B Bez označenia Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri lávke cez Chorvátske rameno 1,166 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Rusovskej ceste 2,028 862 2,6 2241,2 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový na ZÚ chýba ZDZ
5006B Rusovská cesta Začiatok premostenia Chorvátskeho ramena 2,028 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke Rusovskej a Jantárovej cesty 2,069 41 1,8 73,8 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou nespevnený nedostatočná šírka