Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Záporožská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na Záporožskej ulici pri podchode pod Rusovskou cestou 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke s Gercenovou ulicou 0,109 109 2,1 228,9 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový nedostatočné oddelenie chodcov a cyklistov
Gercenova Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 17 chýba priechod pre cyklistov
Gercenova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke s Gercenovou ulicou 0,109 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri cyklotrase Petržalské korzo 0,196 87 2,25 195,75 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový chýba ZDZ na konci úseku