Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S561A dr.V.Clementisa Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Ružinovskej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri zastávke MHD Clementisova na Trnavskej ceste 0,766 766 5,9 4519,4 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový trhliny, výtlky, nedostatočná hustota ZDZ
S360A Drieňová Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri ulici dr.V.Clementisa 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Ostredkovej ulici 0,462 462 4,1 1894,2 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový nový kryt
S360B Drieňová Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri ulici dr.V.Clementisa 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri ulici Maximiliána Hella 0,209 209 3,65 762,85 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový nový kryt
Ostredková Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri ZŠ Ostredková 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri ulici dr.V.Klementisa 0,469 469 6,5 3048,5 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový nový kryt, na ZÚ parkujú automobily