Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S510A Kuklovská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Kuklovskej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov neďaleko ZUŠ Jozefa Kresánka 0,087 87 2,95 256,65 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
S510B Kuklovská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Kuklovskej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Karloveskej pekárni 0,076 76 3,5 266 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový