Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R11A samostatná komunikácia bez označenia Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri obchodnom dome Metro 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri obchodnom dome Decathlon 0,922 922 2,25 2074,5 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R11A samostatná komunikácia bez označenia Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 9 chýba priechod pre cyklistov
R11A samostatná komunikácia bez označenia Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri obchodnom dome Decathlon 0,922 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov 1,368 446 2,4 1070,4 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R11A samostatná komunikácia bez označenia Začiatok priechodu pre cyklistov 1,368 Koniec priechodu pre cyklistov 1,375 7 2,5 17,5 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R11A samostatná komunikácia bez označenia Pokračovanie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov 1,375 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri obchodnom dome 1,512 137 2,4 328,8 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R11B II/505 Začiatok priechodu pre cyklistov cez vjazd k obchodnému domu Bory mall 0 Koniec priechodu pre cyklistov cez vjazd k obchodnému domu Bory mall 0,019 19 3,4 64,6 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R11B II/505 Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri vjazde k obchodnému domu Bory mall 0,019 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov 0,133 114 4,5 513 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový/dláždený
R11B II/505 Zmena priečneho usporiadania, začiatok oddeleného pásu pre cyklistov 0,133 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri okružnej križovatke na ceste II/505 0,337 204 2,5 510 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R11C Ľuda Zúbeka Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na ulici Ľuda Zúbeka pri schodoch k reštaurácií 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na ulici Ľuda Zúbeka 0,205 205 3,1 635,5 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový začína na schodisku
R11C Harmincova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na Harmincova ulici, zmena šírky 0,205 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc M.S.Trnavského a Harmincova 0,251 46 2,7 124,2 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový