Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R22A Hlboká Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Havlíčkova a Hlboká cesta 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Čapkova a Hlboká cesta 0 0 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový vysoký pozdĺžny sklon