Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R12A Banskobystrická Začiatok koridoru pre cyklistov pri vjazde do Grasalkovičovho paláca 0 Koniec koridoru pre cyklistov na Banskobystrickej ulici 0,008 8 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R12A Banskobystrická Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov 0,008 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov pri križovatke so Spojnou ulicou 0,255 247 1,3 321,1 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
R12A Banskobystrická Začiatok koridoru pre cyklistov v križovatke so Spojnou ulicou 0,255 Koniec koridoru pre cyklistov na Námestí slobody 0,271 16 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R12B Banskobystrická Začiatok koridoru pre cyklistov na Námestí slobody pred križovatkou so Spojnou ulicou 0 Koniec koridoru pre cyklistov pri vjazde do Grasalkovičovho paláca 0,266 266 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R12C Hlboká Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Havlíčkova a Hlboká cesta 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Čapkova a Hlboká cesta 0,394 394 3,5 1379 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový vysoký pozdĺžny sklon
R12D Prokopa Veľkého Začiatok koridoru pre cyklistov pred križovatkou s Hroboňovou ulicou 0 Koniec koridoru pre cyklistov za križovatkou s Hroboňovou ulicou 0,036 36 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R12D Prokopa Veľkého Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov za križovatkou s Hroboňovou ulicou 0,036 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov pri križovatke s Brnianskou ulicou 0,194 158 1,6 252,8 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový podfarbený v celej dĺžke
R12D Banskobystrická Začiatok koridoru pre cyklistov v križovatke Brnianskej ulice a ulice Prokopa Veľkého 0,194 Koniec koridoru pre cyklistov v križovatke s Dubovou ulicou 0,592 398 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R12D Banskobystrická Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov za križovatkou s Dubovou ulicou 0,592 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov pri križovatke s ulicou Pri Habánskom mlyne 0,686 94 1,6 150,4 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový podfarbený v celej dĺžke
R12E Brnianska Začiatok koridoru pre cyklistov za križovatkou s ulicou Pri Habánskom mlyne 0 Koniec koridoru pre cyklistov 0,013 13 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový