Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R27A Pribinova Začiatok priechodu pre cyklistov cez vjazd/výjazd z obchodného centra 0 Koniec priechodu pre cyklistov cez vjazd/výjazd z obchodného centra 0,011 11 4,6 50,6 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový na ZÚ chýba DZ č. C8
R27A Pribinova Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri výjazde z obchodného centra 0,011 Koniec samostatnej cestičky pri moste Apollo 0,322 311 4,6 1430,6 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový na ZÚ betónové zvodidlo zabraňujúce vjazdu motorových vozidiel
R27B Pribinova Začiatok priechodu pre cyklistov cez vetvy križovatky pri moste Apollo 0 Koniec priechodu pre cyklistov cez vetvy križovatky pri moste Apollo 0,014 14 2 28 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R27C Prístavná Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 305 bez DZ pre cyklistov
R27C Prístavná Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri križovatke s Pribinovou ulicou 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri pri zastávke MHD Plynárenská 0,716 716 3 2148 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
R27C Prístavná Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred zastávkou MHD Plynárenská 0,716 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za zastávkou MHD Plynárenská 0,785 69 2,2 151,8 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R27C Prístavná Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za zastávkou MHD Plynárenská 0,785 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Prístave Bratislava 1,007 222 2,85 632,7 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový na ZÚ má cestička nedostatočnú šírku
R27C Prístavná Začiatok priechodu pre cyklistov cez vjazd do Prístavu Bratislava 1,007 Koniec priechodu pre cyklistov cez vjazd do Prístavu Bratislava 1,035 28 4,8 134,4 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R27C Prístavná Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri vjazde do Prístavu Bratislava 1,035 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri križovatke cyklotrás pod Prístavným mostom 1,247 212 3,85 816,2 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
R27D Pribinova Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov na ulici Vlčie hrdlo 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri pohostinstve na ulici Vlčie hrdlo 0,202 202 2,8 565,6 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový