Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
001A Mimo zastavané územie Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na štátnej hranici SK/AT 0 Kríženie s účelovou komunikáciou pri prihraničnom parkovisku 0,551 551 3,6 1983,6 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový nejasné ZDZ na KÚ
001A Mimo zastavané územie Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri prihraničnom parkovisku 0,551 Zmena materiálu vozovky komunikácie 1,243 692 3,7 2560,4 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový nejasné ZDZ na ZÚ
001A Mimo zastavané územie Zmena materiálu vozovky komunikácie 1,243 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Viedenskej ceste 4,382 3139 3,7 11614,3 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou cementobetónový
001B Viedenská Začiatok pásu pre cyklistov na Viedenskej ceste 0 Koniec pásu pre cyklistov na Viedenskej ceste 1,018 1018 2,7 2748,6 Obojsmerný pás pre cyklistov v HDP asfaltobetónový 0,5 m bezpečnostný odstup
001C Klokočova Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov v križovatke s Viedenskou ulicou 0 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov na Klokočovej ulici pri vjazde na parkovisko 0,048 48 0,95 45,6 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový podfarbený v celej dĺžke
001C Klokočova Začiatok koridoru pre cyklistov na Klokočovej ulici 0,048 Koniec koridoru pre cyklistov na Klokočovej ulici 0,425 377 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
001D Klokočova Začiatok koridoru pre cyklistov na Klokočovej ulici 0 Koniec koridoru pre cyklistov na Klokočovej ulici 0,371 371 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
001D Klokočova Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov na Klokočovej ulici pri vjazde na parkovisko 0,371 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov v križovatke s Viedenskou ulicou 0,412 41 1,05 43,05 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový podfarbený v celej dĺžke
001E Klokočova Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri križovatke s Kocankovou ulicou 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri nájazdovej rampe na Starý most 0,126 126 3 378 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
001F Viedenská Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 14 bez dopravného značenia pre cyklistov