Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
004A Most Lafranconi Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri Dunajskej cyklistickej ceste 0 Koniec nájazdovej rampy pred mostom Lafranconi 0,084 84 2,7 226,8 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
004A Most Lafranconi Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov na moste Lafranconi 0,084 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov na moste Lafranconi 0,816 732 2,8 2049,6 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
004A Most Lafranconi Začiatok nájazdovej rampy za mostom Lafranconi 0,816 Koniec nájazdovej rampy za mostom Lafranconi 0,961 145 2,6 377 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
004B Botanická, Devínska Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na brehu Dunaja pri Botanickej ceste 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred križovatkou Devínskej cesty a Matejkovej ulice 1,39 1390 2,9 4031 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
004C Devínska Rozdelenie cestičky na protismerné pruhy 0 Spojenie protismerných pruhov pred križovatkou Devínskej cesty a Matejkovej ulice 0,04 40 1,7 68 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
004D Devínska Rozdelenie cestičky na protismerné pruhy pri križovatke Devínskej cesty a Matejkovej ulice 0 Spojenie protismerných pruhov 0,04 40 1,4 56 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
004E Devínska Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 5 priechod len pre chodcov
004E Devínska Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za priechodom pre chodcov 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za priechodom pre chodcov 0,016 16 3 48 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový nezmyselné VDZ
004E Devínska Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 6 priechod len pre chodcov
004E Devínska Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za priechodom pre chodcov 0,016 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred priechodom pre cyklistov cez vjazd na ostrov Sihoť 0,518 502 3 1506 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový