Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R26A Dulovo námestie Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov na Dulovom námestí pri Košickej ulici 0 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov pri Trenčianskej ulici 0,058 58 1,5 87 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
R26A Dulovo námestie Začiatok priechodu pre cyklistov cez Trenčiansku ulicu 0,058 Koniec priechodu pre cyklistov cez Trenčiansku ulicu 0,068 10 1,5 15 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R26A Dulovo námestie Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov 0,068 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov 0,08 12 1,5 18 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R26A Dulovo námestie Začiatok priechodu pre cyklistov cez Dulovo námestie 0,08 Koniec priechodu pre cyklistov cez Dulovo námestie pri Trenčianskej ulici 0,106 26 1,5 39 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R26B Dulovo námestie Začiatok priechodu pre cyklistov cez Trenčiansku ulicu 0 Koniec priechodu pre cyklistov cez Trenčiansku ulicu 0,01 10 1,5 15 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový na ZÚ znížený obrubník
R26B Dulovo námestie Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 12 stavebné práce
R26B Košická Začiatok priechodu pre cyklistov cez Košickú ulicu pri Dulovom námestí 0,01 Koniec priechodu pre cyklistov cez Košickú ulicu 0,027 17 1,5 25,5 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový znížené obrubníky
R26C Trenčianska Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri Dulovom námestí 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pred križovatkou s Gemerskou ulicou 0,14 140 2,9 406 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
R26C Trenčianska Začiatok priechodu pre cyklistov cez Gemerskú ulicu 0,14 Koniec priechodu pre cyklistov cez Gemerskú ulicu 0,145 5 3,3 16,5 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový vyblednuté VDZ
R26C Trenčianska Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri Gemerskej ulici 0,145 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pred križovatkou s Miletičovou ulicou 0,299 154 3 462 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový