Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R18A Kovácsova Začiatok koridoru pre cyklistov na Kovácsovej ulici za križovatkou s Balkánskou ulicou 0 Koniec koridoru pre cyklistov pred križovatkou s ulicou Pohraničníkov 0,484 484 0 Koridor pre cyklistov dláždený obytná zóna
R18B Kovácsova Začiatok koridoru pre cyklistov na Kovácsovej ulici za križovatkou s Vývojovou ulicou 0 Koniec koridoru pre cyklistov pred križovatkou s Kórejskou ulicou 0,276 276 0 Koridor pre cyklistov dláždený obytná zóna
R18C Kovácsova Začiatok koridoru pre cyklistov na vetve Kovácsovej ulice za križovatkou s ulicou Pohraničníkov 0 Koniec koridoru pre cyklistov pri miestnej základne škole 0,081 81 0 Koridor pre cyklistov dláždený obytná zóna
R18D Bosákova Začiatok priechodu pre cyklistov cez Bosákovu ulicu 0 Koniec priechodu pre cyklistov cez Bosákovu ulicu 0,02 20 2,8 56 Priechod pre cyklistov cementobetónový
R18D Jantárová cesta Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri Bosákovej ulici 0,02 Zmena materiálu vozovky a priečneho usporiadania 0,22 200 3 600 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
R18D Jantárová cesta Začiatok mosta nad Černyševského ulicou a diaľnicou D1 0,22 Koniec mosta nad Černyševského ulicou a diaľnicou D1 0,496 276 2,9 800,4 Samostatná cestička pre cyklistov cementobetónový
R18D Jantárová cesta Zmena materiálu vozovky a priečneho usporiadania 0,496 Zmena materiálu vozovky a priečneho usporiadania 0,628 132 3 396 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
R18D Jantárová cesta Zmena materiálu vozovky a priečneho usporiadania 0,628 Zmena materiálu vozovky a priečneho usporiadania 0,831 203 3 609 Samostatná cestička pre cyklistov cementobetónový
R18D Jantárová cesta Zmena materiálu vozovky a priečneho usporiadania 0,831 Koniec cestičky pre cyklistov pri križovatke s cyklotrasou 001 pred Starým mostom 0,891 60 3 180 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
R18E Starý most Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke s cyklotrasou 001 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov 0,008 8 3 24 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový