Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R19A Most SNP Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v mieste zmeny povrchu a typu na konci nájazdovej rampy pod mostom na strane Hradu 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v mieste zmeny povrchu na začiatku nájazdovej rampy 0,075 75 viac ako 10m 750 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou dláždený
R19A Most SNP Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na začiatku mosta pri autobusovej stanici 0,075 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri MDCC na pravom brehu Dunaja 0,512 437 3,15 1376,55 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
R19B Panónska Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri moste SNP 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri vjazde na výstavisko Incheba 0,637 637 3,25 2070,25 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R19B Einsteinova Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 15 chýba priechod pre cyklistov
R19B Einsteinova Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri vjazde na výstavisko Incheba 0,637 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov na konci premostenia Einsteinovej ulice 0,808 171 3 513 Samostatná cestička pre cyklistov cementobetónový premostenie Einsteinovej ulice
R19C Prerušenie 40 chýba rampa pre cyklistov
R19C Začiatok koridoru pre cyklistov pri Einsteinovej ulici 0 Koniec koridoru pre cyklistov pri Zadunajskej ceste 0,059 59 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový dočasné dopravné značenie
R19D Hlboká Začiatok koridoru pre cyklistov pri priechode pre cyklistov pri Zadunajskej ceste 0 Koniec koridoru pre cyklistov pri Einsteinovej ulici 0,068 68 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový dočasné dopravné značenie
R19E Zadunajská Začiatok priechodu pre cyklistov 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,009 9 2,8 25,2 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R19E Zadunajská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov 0,009 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Zadunajskej ceste 0,028 19 3 57 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový