Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R20A Predstaničné námestie Začiatok priechodu pre cyklistov neďaleko staničnej budovy 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,015 15 2 30 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R20A Predstaničné námestie Začiatok koridoru pre cyklistov pri zastávkovom pruhu 0,015 Koniec koridoru pre cyklistov pred križovatkou so Šancovou ulicou 0,116 101 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový v časti úseku viditeľné staršie VDZ- pruh pre cyklistov
R20B Májkova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Blumentálskej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Odborárskom námestí 0,097 97 2,025 196,425 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R20B Odborárske námestie Začiatok priechodu pre cyklistov cez Odborárske námestie 0,097 Koniec priechodu pre cyklistov 0,113 16 1,5 24 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový SSZ pre cyklistov
R20B Odborárske námestie Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na Odborárskom námestí medzi priechodmi 0,113 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov 0,12 7 1,5 10,5 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R20B Odborárske námestie Začiatok priechodu pre cyklistov cez Odborárske námestie 0,12 Koniec priechodu pre cyklistov 0,131 11 1,5 16,5 Priechod pre cyklistov cementobetónový SSZ pre cyklistov
R20B Odborárske námestie Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Sasinkovej ulici 0,131 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Sasinkovej ulici 0,136 5 1,5 7,5 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R20C Poľná Začiatok koridoru pre cyklistov v pešej zóne 0 Koniec koridoru pre cyklistov pri konci pešej zóny 0,071 71 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový vyblednuté VDZ
R20C Poľná Začiatok koridoru pre cyklistov na konci pešej zóny 0,071 Koniec koridoru pre cyklistov na Poľnej ulici pred križovatkou s Karadžičovou ulicou 0,245 174 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R20C Poľná Začiatok pruhu pre cyklistov v HDP poľnej ulice pred križovatkou s Karadžičovou ulicou 0,245 Koniec pruhu pre cyklistov pred križovatkou s Karadžičovou ulicou 0,255 10 2 20 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový chýba priestor pre cyklistov V5d