Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R17A Dunajská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Štúrovej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri vjazde na parkovisko 0,054 54 1,5 81 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou dláždený
R17A Dunajská Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov na Dunajskej ulici 0,054 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov pri priechode pre chodcov v križovatke s Rajskou ulicou 0,259 205 1,1 225,5 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový VDZ bez smerových oblúkov
R17B Dunajská Začiatok jednosmerného pruhu pre cyklistov pri križovatke s Lazaretskou ulicou 0 Koniec jednosmerného pruhu pre cyklistov pri križovatke s ulicou 29. augusta 0,183 183 1,6 292,8 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
R17C Mlynské nivy Začiatok koridoru pre cyklistov na ulici Malý trh 0 Koniec koridoru pre cyklistov v križovatke s ulicou 29. augusta 0,045 45 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R17C Dunajská Začiatok koridoru pre cyklistov na Dunajskej ulici 0,045 Koniec koridoru pre cyklistov pred križovatkou s Lazaretskou ulicou 0,227 182 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový