Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R13A Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri zastávke MHD Komisárky 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri Karpatskom námestí 0,136 136 3,75 510 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový na KÚ závora s prejazdom pre cyklistov
R13B Černockého, Kadnárova Začiatok koridoru pre cyklistov na Černockého ulici pri Cyprichovej ulici 0 Koniec koridoru pre cyklistov na Kadnárovej ulici pred križovatkou s ulicou Sadmelijská 0,95 950 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R13C Černockého, Kadnárova Začiatok koridoru pre cyklistov na Kadnárovej ulici pred križovatkou s ulicou Sadmelijská 0 Koniec koridoru pre cyklistov na Hubeného ulici za križovatkou s Černockého ulicou 0,88 880 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
R13D Račianska Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na Račianskej ulici pri ulici Hlinická 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na ulici Nový záhon 0,194 194 2 388 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový výrazne nedostatočná šírka, ZDZ B3
R13D Račianska Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri ulici Nový záhon 0,194 Zmena priečneho usporiadania a materiálu krytu vozovky 0,261 67 2,2 147,4 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou cementobetónový
R13D Račianska Zmena priečneho usporiadania a materiálu krytu vozovky 0,261 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri električkovej zastávke Nový záhon 0,334 73 1,9 138,7 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
R13D Račianska Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 189 bez DZ pre cyklistov
R13E Račianska Začiatok priechodu pre cyklistov cez električkový pás 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,007 7 2,3 16,1 Priechod pre cyklistov dláždený chýba VDZ
R13E Račianska Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na Račianskej ulici 0,007 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri električkovom páse 0,015 8 2 16 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou dláždený
R13E Račianska Začiatok priechodu pre cyklistov cez Račiansku ulicu 0,015 Koniec priechodu pre cyklistov 0,044 29 3 87 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový