Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R16A Dvojkrížna Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri žst. Podunajské Biskupice 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri Dvojkrížnej ulici 0,02 20 2 40 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
R16A Dvojkrížna Začiatok obojsmerného pásu pre cyklistov v HDP na Dvojkrížnej ulici 0,02 Koniec obojsmerného pásu pre cyklistov na Dvojkrížnej ulici 0,116 96 2,2 211,2 Obojsmerný pás pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
R16A Dvojkrížna Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov v pridruženom priestore Dvojkrížnej ulice 0,116 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov na Dvojkrížnej ulici 0,498 382 2,2 840,4 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
R16A Dvojkrížna Začiatok priechodu pre cyklistov cez vjazd do novostavby 0,498 Koniec priechodu pre cyklistov 0,515 17 2,3 39,1 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
R16A Dvojkrížna Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za priechodom cez výjazd z novostavby 0,515 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred výjazdom z novostavby 0,565 50 3 150 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou
R16A Dvojkrížna Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 12
R16A Dvojkrížna Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za výjazdom z novostavby 0,565 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za križovatkou so Žitavskou ulicou 1,414 849 3,7 3141,3 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
R16A Dvojkrížna Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 17
R16B Dvojkrížna Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov za križovatkou so Žitavskou ulicou 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri Čiližskej ulici 0,31 310 1,5 465 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
R16C Dvojkrížna Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri Čiližskej ulici 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pred križovatkou so Žitavskou ulicou 0,311 311 1,5 466,5 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový