Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
2001A Bajkalská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred mostom cez Slovnaftskú ulicu 0 Koniec mosta cez Slovnaftskú ulicu 0,134 134 2,7 361,8 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový premostenie Slovnaftskej ulice v križovatke s diaľnicou D1
2001A Bajkalská Pokračovanie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za mostom cez Slovnaftskú ulicu 0,134 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke diaľnice D1 0,185 51 2,9 147,9 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
2001B Bajkalská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na ulici Mlynské nivy 0 Zmena priečneho usporiadania cestičky, koniec špeciálneho parovného pásu 0,339 339 3,05 1033,95 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
2001B Bajkalská Zmena priečneho usporiadania cestičky 0,339 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri ulici Mlynské nivy 0,483 144 3 432 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
2001C Bajkalská Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 7
2001C Bajkalská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov na ulici Mlynské nivy 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred priechodom pre peších 0,047 47 4,2 197,4 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
2001C Bajkalská Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 176
2001C Bajkalská Pokračovanie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za zastávkou MHD Prístavný most 0,047 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred križovatkou s Prievozskou ulicou 0,451 404 2,95 1191,8 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový zrekonštruovaná vozovka (leto 2018)
2001C Bajkalská Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 41 bez dopravného značenia pre cyklistov, podchod
2001C Bajkalská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za podchodom pod Prievozskou ulicou 0,451 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Martinčekovej ulici 0,596 145 3,05 442,25 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový