Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S250A Jelačičova Začiatok koridoru pre cyklistov na Jelačičovej ulici pri križovatke so Záhradníckou ulicou 0 Koniec koridoru pre cyklistov za križovatkou s Metodovou ulicou 0,101 101 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
S250A Cyrilova/ Metodova Začiatok pruhu pre cyklistov na Cyrilovej ulici za križovatkou s Jelovičovou ulicou 0,101 Koniec pruhu pre cyklistov za výjazdom z parkoviska obchodného centra 0,416 315 1,3 409,5 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
S250A Metodova Začiatok koridoru pre cyklistov za výjazdom z parkoviska obchodného centra 0,416 Koniec koridoru pre cyklistov na Metodovej ulici pred priechodom pre chodcov a začiatkom pešej zóny 0,513 97 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
S250B Cyrilova/ Metodova/ Jelačičova Začiatok koridoru pre cyklistov na Metodovej ulici pri obchodnom centre 0 Koniec koridoru pre cyklistov pred križovatkou so Záhradníckou ulicou 0,513 513 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový