Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Bez označenia Eisteinova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke Einsteinovej a Kraskovského ulice 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Černyševského ulici 0,156 156 2,8 436,8 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový rampy predchádzajúce ZÚ a KÚ sú bez dopravného značenia