Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S271A Pribinova Začiatok priechodu pre cyklistov cez vjazd k podzemnému parkovisku 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,007 7 2,9 20,3 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
S271A Pribinova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri budove Panorama business 0,007 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri priechode cez Pribinovu ulicu 0,052 45 2,9 130,5 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou dláždený
S271A Pribinova Začiatok priechodu pre cyklistov cez Pribinovu ulicu 0,052 Koniec priechodu pre cyklistov pri cyklotrase R27 0,06 8 2,7 21,6 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový