Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S391 Einsteinova Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 54 chýba značenie pre cyklistov k cyklotrase z mosta SNP na Kopčiansku ulicu
S391 Einsteinova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v križovatke Einsteinovej a Panónskej ulice 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v križovatke Einsteinovej a Panónskej ulice 0,216 216 1,8 388,8 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový na ZÚ chýba ZDZ, na KÚ nevhodne umiestnené ZDZ
S391 Einsteinova Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 66 chýba značenie pre cyklistov k hlavnej cyklotrase