Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Bez označenia Bez označenia Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke s cestou II/505 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri okružnej križovatke 0,231 231 3,3 762,3 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový