Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Bez označenia Kadnárova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Kadnárovej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri predajni Lidl neďaleko Hubeného ulice 0,102 102 1,55 158,1 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou dláždený
Bez označenia Kadnárova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Kadnárovej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Hubeného ulici pri Pivárni Hviezda 0,1 100 2,7 270 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový