(English version below)
Dotazníkový prieskum k plánovanej revitalizácii budovy bývalých kúpeľov Grössling bol zameraný na získanie informácií o postojoch a názoroch verejnosti, vďaka ktorým bolo možné lepšie nastavenie súťažných podmienok na architektonickú súťaž a zároveň lepšie nastavenie budúceho využitia kúpeľov.
Dotazník bol rozdelený do dvoch častí. V?prvej časti (A) boli otázky zamerané na využívanie Mestskej knižnice v?Bratislave ako aj ďalších knižníc. Druhá časť dotazníku (B) bola zameraná na preferencie ohľadom relaxačných a?oddychových aktivít. Revitalizovaný objekt Grössling prinesie spojenie práve týchto dvoch funkcií – knižnice a kúpeľov.
Dotazník bol anonymný, realizovaný online formou v dátumoch od 19. do 29. júna 2020. Dotazník pripravila Kancelária mestských štúdií a participácie Metropolitného inštitútu Bratislavy. Získané dáta boli pred nahratím na OpenData portál Bratislavy anonymizované, preto sú niektoré otázky vynechané. Codebook dotazníka k jednotlivým otázkam je nasledovný:
Otázka č. A1: Navštevujete Mestskú knižnicu v Bratislave?
1=Áno, 2=Nie
Otázka č. A2: Ktoré z pobočiek/pracovísk MKB navštevujete?
1=Súhlas s danou odpoveďou, Prázdna bunka=Nesúhlas s danou odpoveďou
Otázka č. A3: Čo sú dôvody, pre ktoré si vyberáte práve MKB?
1=Súhlas s danou odpoveďou, Prázdna bunka=Nesúhlas s danou odpoveďou
Otázka č. A4: Čo najčastejšie robíte v Mestskej knižnici?