Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S520 Bez označenia Začiatok samostatnej cestičky pri železničnom podjazde 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri obchodnom centre Galéria 0,059 59 2,5 147,5 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
S521 Bez označenia Začiatok priechodu pre cyklistov cez vjazd k obchodnému centru 0,059 Koniec priechodu pre cyklistov 0,066 7 1,5 10,5 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový