Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S551 Rožňavská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Rožňavskej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Chemickej ulici 0,28 280 2,35 658 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový