Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S541A Odborárska Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Vajnorskej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred vjazdom ku súkromným spoločnostiam 0,093 93 2 186 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
S541A Odborárska Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 32 bez dopravného značenia pre cyklistov
S541A Odborárska Pokračovanie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za vjazdom ku súkromným spoločnostiam 0,093 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred vjazdom do priľahlého areálu predajne Volkswagen 0,885 792 2,2 1742,4 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
S541B Nobelova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Odborárskej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri parkovisku na Nobelovej ulici 0,142 145 3,6 522 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový využívajú motorové vozidlá pre prejazd aj parkovanie