Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S821A Pri Vápenickom potoku Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Hodonínska a Pri Vápenickom potoku 0 Dočasný koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred staveniskom obchodného domu 0,067 67 3 201 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
S821A Pri Vápenickom potoku Začiatok priechodu pre cyklistov cez vjazd k obchodnému domu 0,067 Koniec priechodu pre cyklistov 0,08 13 2 26 Priechod pre cyklistov dláždený
S821A Pri Vápenickom potoku Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za vjazdom do obchodného domu 0,08 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred okružnou križovatkou 0,177 97 3 291 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový v úseku prebiehajú stavebné práce
S821A Pri Vápenickom potoku Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 70 chýba priechod a cestička pre cyklistov
S821A Pri Vápenickom potoku Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za prerušením pri okružnej križovatke 0,177 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred prerušením ulicou bez názvu 0,428 251 3 753 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový
S821A Pri Vápenickom potoku Začiatok priechodu pre cyklistov cez ulicu Na krčoch 0,428 Koniec priechodu pre cyklistov 0,437 9 2,5 22,5 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
S821A Pri Vápenickom potoku Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov za prerušením 0,437 Koniec pásu pre cyklistov na zelenej lúke na ulici Pri Vápenickom potoku 0,588 151 3 453 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov s oddelenou prevádzkou asfaltobetónový na KÚ pokračuje iba chodník pre chodcov