Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S840A Pri starom letisku Začiatok pruhu pre cyklistov na ulici Pri starom letisku cez križovatku s vjazdom do obchodného centra 0 Koniec pruhu pre cyklistov za vjazdom do obchodného centra 0,029 29 1,75 50,75 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
S840A Pri starom letisku Začiatok pruhu pre cyklistov oddeleného obrubníkom na ulici Pri starom letisku za križovatkou s vjazdom do obchodného centra 0,029 Koniec pruhu pre cyklistov v PP 0,107 78 1,15 89,7 Jednosmerný pruh pre cyklistov v PP asfaltobetónový
S840A Pri starom letisku Pokračovanie pruhu pre cyklistov na ulici Pri starom letisku v HDP 0,107 Koniec pruhu pre cyklistov pred zastávkou Športové letisko 0,315 208 1,1 228,8 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
S840A Pri starom letisku Začiatok koridoru pre cyklistov pred zastávkou Športové letisko 0,315 Koniec koridoru pre cyklistov za autobusovou zastávkou 0,359 44 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
S840A Pri starom letisku Začiatok pruhu pre cyklistov za autobusovou zastávkou 0,359 Koniec pruhu pre cyklistov pred križovatkou s Príjazdnou ulicou 0,512 153 1,2 183,6 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
S840B Pri starom letisku Začiatok pruhu pre cyklistov za križovatkou s Príjazdnou ulicou 0 Koniec pruhu pre cyklistov pred zastávkou Športové letisko 0,192 192 1,05 201,6 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
S840B Pri starom letisku Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 19 autobusová zastávka
S840B Pri starom letisku Začiatok pruhu pre cyklistov za autobusovou zastávkou 0,192 Koniec pruhu pre cyklistov pred zastávkou OC Vajnory 0,493 301 1,25 376,25 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
S840B Pri starom letisku Začiatok koridoru pre cyklistov pred zastávkou OC Vajnory 0,493 Koniec koridoru pre cyklistov za autobusovou zastávkou 0,529 36 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
S840B Pri starom letisku Začiatok pruhu pre cyklistov za autobusovou zastávkou 0,529 Koniec pruhu pre cyklistov pred okružnou križovatkou 0,645 116 1,25 145 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový