Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Bez označenia Bez označenia Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri ulici Pri vinohradoch 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Žarnovického ulici 0,094 94 2,85 267,9 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový bez pokračovania na KÚ