Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Bez označenia Nábrežie arm. Gen. Ludvíka Svobodu Začiatok priechodu pre cyklistov cez Nábrežie arm. Gen. Ludvíka Svobodu pri Dvořákovom nábreží 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,027 27 3 81 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
Bez označenia Nábrežie arm. Gen. Ludvíka Svobodu Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Nábreží arm. Gen. Ludvíka Svobodu 0,027 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri vjazde do novostavby 0,046 19 5 95 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou dláždený
Bez označenia Nábrežie arm. Gen. Ludvíka Svobodu Začiatok priechodu pre cyklistov cez vjazd do areálu Zuckermandel a výjazd z podzemných garáží 0,046 Koniec priechodu pre cyklistov 0,066 20 1,8 36 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
Bez označenia Nábrežie arm. Gen. Ludvíka Svobodu Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri výjazde z podzemných garáží 0,066 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri premostení Nábrežia arm. Gen. Ludvíka Svobodu 0,115 49 3,3 161,7 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou dláždený