Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Bez označenia Čierny chodník Začiatok koridoru pre cyklistov na ulici Čierny chodník pri Prijazdnej ulici 0 Koniec koridoru pre cyklistov na ulici Čierny chodník pri križovatke s Roľníckou ulicou 0,768 768 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový nedostatočná hustota znakov VDZ, parkujúce automobily
Bez označenia Čierny chodník Začiatok koridoru pre cyklistov na ulici Čierny chodník pri križovatke s Roľníckou ulicou 0,076 Koniec koridoru pre cyklistov pri Prijazdnej ulici 0,843 767 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový nedostatočná hustota znakov VDZ, parkujúce automobily