Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Bez označenia Komárnická, Smolnícka, Solivarská Začiatok koridoru pre cyklistov pri Ružinoskej ulici 0 Koniec koridoru pre cyklistov pri Drieňovej ulici 0 0 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový vyblednuté VDZ, nedostatočná vzdialenosť koridoru od obrubníka a čiary parkoviska