Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Bez označenia Antoslká Začiatok priechodu pre cyklistov cez Antolskú ulicu pri podjazde pod Dolnozemskou ulicou 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,007 7 3 21 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
Bez označenia Antoslká Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov pri Antolskej ulici pri podjazde pod Dolnozemskou ulicou 0,007 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri vjazde do areálu nemocnice sv. Cyrila a Metoda 0,059 52 2,7 140,4 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový nevhodný priečny sklon