Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S461 Sabinovská Začiatok samostatnej cestičky pri cyklotrase ružinovská radiála 0 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov 0,14 140 2,5 350 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový