Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Bez označenia Skuteckého Začiatok priechodu pre cyklistov cez Skuteckého ulicu pri kostole Sedembolestnej panny Márie 0 Koniec priechodu pre cyklistov 0,006 6 2,9 17,4 Priechod pre cyklistov asfaltobetónový
Bez označenia Skuteckého/Šaldova Začiatok koridoru pre cyklistov na Skuteckého ulici pri kostole Sedembolestnej panny Márie 0,006 Koniec koridoru pre cyklistov pri Rybničnej ulici 0,281 275 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
Bez označenia Skuteckého Začiatok koridoru pre cyklistov na Skuteckého ulici 0 Koniec koridoru pre cyklistov na Skuteckého ulici pri kostole Sedembolestnej panny Márie 0,032 32 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový