Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S463A Ďatelinová Začiatok koridoru pre cyklistov na Ďatelinovej ulici za križovatkou s Gagarinovou ulicou 0 Koniec koridoru pre cyklistov na Ďatelinovej ulici v križovatke s Nevädzovou ulicou 0,228 228 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
S463B Ďatelinová Začiatok pruhu pre cyklistov na Orennburskej ulici pri križovatke s Dvojkrížnou ulicou 0 Koniec pruhu pre cyklistov pred autobusovou zastávkou Petőfiho 0,226 226 1,3 293,8 Jednosmerný pruh pre cyklistov v HDP asfaltobetónový
S463B Ďatelinová Pokračovanie pruhu pre cyklistov v pridruženom priestore ako samostatná cestička pre cyklistov 0,226 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pripojením k cyklotrase R36 0,246 20 2,1 42 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový
S463C Nevädzová Začiatok koridoru pre cyklistov na Nevädzovej ulici za križovatkou s Tomášikovou ulicou 0 Koniec koridoru pre cyklistov na Nevädzovej ulici pri ZŠ Nevädzova 0,65 650 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
S463D Nevädzová Začiatok koridoru pre cyklistov na Nevädzovej ulici pri ZŠ Nevädzova 0 Koniec koridoru pre cyklistov na Nevädzovej ulici v križovatke s Tomášikovou ulicou 0,654 654 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový na KÚ priestor pre cyklistov