Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
Bez označenia Medená Začiatok koridoru pre cyklistov pri Štúrovej ulici 0 Koniec koridoru pre cyklistov pri Tobruckej ulici 0 0 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový vyblednuté VDZ, nedostatočná vzdialenosť koridoru od obrubníka a čiary parkoviska