Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S330A Sibírska Začiatok koridoru pre cyklistov na Sibírskej ulici pri križovatke s Kraskovou ulicou 0 Koniec jednosmernej komunikácie s povolenou jazdou cyklistov obojsmerne 0,329 329 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
S330A Sibírska Pokračovanie koridoru pre cyklistov na Sibírskej ulici na obojsmernej komunikácií za križovatkou s Legerského ulicou 0,329 Koniec koridoru pre cyklistov na Sibírskej ulici pred križovatkou s Pionierskou ulicou 0,819 490 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový parkujúce automobily na KÚ
S330B Sibírska Začiatok koridoru pre cyklistov na Sibírskej ulici za križovatkou s Pionierskou ulicou 0 Koniec koridoru pre cyklistov na obojsmernej komunikácií na Sibírskej ulici v križovatke s Legerského ulicou 0,488 488 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový
S330B Sibírska Pokračovanie koridoru pre cyklistov na Sibírskej ulici v protismere jednosmernej komunikácie za križovatkou s Legerského ulicou 0,488 Koniec koridoru pre cyklistov na Sibírskej ulici pred križovatkou s Kraskovou ulicou 0,809 321 0 0 Koridor pre cyklistov asfaltobetónový parkujúce automobily na ZÚ