Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
S563A Ostredková / Ružinovská Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Ostredkovej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri zastávke MHD Súmračná na Ružinovskej ulici 0,315 315 5,95 1874,25 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
S563A Ostredková / Ružinovská Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 48 chýba priechod pre cyklistov
S563B Bachova Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Ružinovskej ulici 0 Zmena šírky komunikácie 0,345 345 6,15 2121,75 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
S563B Bachova Zmena šírky komunikácie 0,345 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Seberijniho ulici 0,462 117 3,15 368,55 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový
S563B Bachova Prerušenie Prerušenie Prerušenie Prerušenie 48 bez dopravného značenia pre cyklistov
S563C Viliama Figuša-Bystrého Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Borodáčovej ulici 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri Ondrejovovej ulici 0,205 205 3,5 717,5 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový