Úsek trasy číslo MK- ulica Začiatok úseku - Popis Začiatok úseku - Staničenie [km] Koniec úseku - Popis Koniec úseku - Staničenie [km] Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Dopravný priestor Kryt vozovky Pozn.
R48A Starohájska Začiatok spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pri križovatke ulíc Starohájska a Kutlíkova 0 Koniec spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov pred parkoviskom 0,121 121 2,9 350,9 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov so zmiešanou prevádzkou asfaltobetónový parkujú tu autá
R48A Starohájska Začiatok samostatnej cestičky pre cyklistov na konci Starohájskej ulice 0,121 Koniec samostatnej cestičky pre cyklistov pri Dolnozemskej ulici 0,167 46 2,7 124,2 Samostatná cestička pre cyklistov asfaltobetónový